Veldregels

De veldregels

Zoals elke vereniging heeft ook modelvliegclub Valkenswaard zijn huisregels.
Elk lid word geacht deze regels te kennen en zich hieraan te houden.

1

 • Iedere beginnende vlieger is verplicht zich tijdens het vliegen door een ervaren vlieger van onze vereniging te laten bijstaan.

2       

 • Elke vlieger met een zender in het 27-, 35-, en 40-Mhz bereik moet eerst zijn frequentieplaatje ophangen in de frequentiekast op het vliegveld.
 • Pas daarna mag de antenne uitgeschoven worden en de zender worden ingeschakeld.
 • Een lijst met de in gebruik zijnde frequenties is in het bezit van het bestuur.
 • Leden die toch in het 27-, 35-,of 40-Mhz bereik willen vliegen, mogen hun zender slechts in werking hebben opeen door het bestuur vastgesteld frequentie (kanaalnummer).

3

 • Voor zenders in het 2,4-Ghz bereik kan volstaan worden met het ophangen van een naamplaatje/Lidmaatschappas in de frequentiekast.

4

 • Het vliegen met een model uitgerust met een verbrandingsmotor is bij ons toegestaan.
 • Maar het vliegen met zo'n model zonder dat deze uitgerust is met een doelmatige geluidsdemper,is verboden.
 • Ook mogen er niet meer als 3 modellen met een verbrandingsmotor tegelijkertijd in het luchtruim vliegen.

5

 • Iedereen vliegt met zijn model zodanig dat de veiligheid van mens en dier niet in gevaar wordt gebracht.
 • Het is verboden om laag over publiek, gebouwen, openbare wegen en vee te vliegen.

6

 • Het is alleen voor vliegers, die hun model willen laten opstijgen toegestaan het vliegveld te betreden.
 • Eenieder die niet vliegt moet aan de rand van het vliegveld (zuidzijde) blijven staan of op de banken blijven zitten, uitgezonderd zijn de instructeurs van de club.

7

 • Als iemand die aan het vliegen is zijn toestel wil gaan landen, roept de piloot hard en duidelijk "Landing".
 • In geval van meerdere landende modellen gaat het "langzame" voor het "snellere", of het "lagere" voor het "hogere" vliegverkeer.
 • Bij storing of falen roept men hard en duidelijk "CRASH".

8

 • De geluidsemissie van een modelvliegtuig, ongeacht het type aandrijving, mag ten hoogste 78 Db(A) bedragen, conform de door de Gemeente Valkenswaard bepaalde regelgeving.

9

 • Het vliegen met een verbrandingsmotor uitgerust modelvliegtuig is uitsluitend toegestaan tussen 13:00 en 19:00 uur, conform een besluit van de Raad van State.

10

 • De constructie van een modelvliegtuig moet zodanig zijn dat de kans op een ongeval, als gevolg van breken, defect of losraken van een onderdeel tijdens de vlucht zoveel mogelijk kan worden uitgesloten.
 • Elk nieuw modelvliegtuig kan hierop gecontroleerd worden door het bestuur.
 • Het bestuur kan daarom ten alle tijden een vlieger verbieden om met een toestel te vliegen.

11

 • Het is verboden om boven of nabij percelen met bebouwing in de omgeving te vliegen.

12

 • Gemachtigd tot vliegen op het terrein zijn:
 • a) leden van Modelvliegclub Valkenswaard.
 • b) Gastvliegers (van andere verenigingen, na toestemming van de voorzitter van modelvliegclub Valkenswaard.
 • c) Introducés van leden (na toestemming van de voorzitter van modelvliegclub Valkenswaard).
De KNVVL heeft onze club gevraagd om iedereen nog eens er op te wijzen dat iedere modelvlieger de man dragende luchtvaart ( bijv. laagvliegende heli’s van de ANWB, KLPD, trauma helikopter.) vrij baan te geven. Dit wil zeggen dat je naar een veilig hoogte moet dalen of moet landen als er een man dragend toestel bij ons veld in de buurt komt. Onze goede naam als klassieke modelvlieger moeten we zien te behouden, vandaar dat het bestuur van modelvliegclub Valkenswaard verwacht dat iedereen die op ons veld vliegt zich hier aan zal houden.
M.V.G Bestuur mvc Valkenswaard.
Share by: