F5B wedstrijd 23-9-2016

  Zaterdag 23-9-2016 F5B wedstrijd met onze wedstrijdvlieger in deze klasse, Ronald van Ham.
  Rakkenvliegen
Zaterdag was voor de tweede keer dit jaar dat er een wedstrijd van de F5B klasse op ons veld plaats vond.
Voor ik verder ga met het verslag van deze wedstrijd wil ik jullie eerst een beetje meer over F5B wedstrijden vertellen.

Een vliegronde bij F5B bestaat uit twee taken:
Zoveel mogelijk rakken(een punt die aangegeven word met een paal) vliegen, en een zweef-duurvlucht met doellanding maken.
Beiden taken worden per heat(vlucht) zonder onderbreking van de vlucht gevlogen.
De piloot mag 2 helpers gebruiken die kunnen helpen bij de taken.
Er worden per wedstrijd minimaal 2 en maximaal 8 heats gevlogen.
Voor de rakkenvlucht staat een tijd van 200 seconden.
Gedurende deze tijd moet men zoveel mogelijk van rak a naar rak b en weer terug naar rak a enz. vliegen zonder dat de motor is ingeschakeld.
Voor ieder gevlogen rak krijgt men 10 punten.
Om er voor te zorgen dat ze niet voor een rak al keren bevinden zich op de a en b rak helpers.
Als de vlieger zo'n rak passeert laat de helper een pieptoon horen zodat de vlieger weet dat hij voorbij de rak is geweest.
  Rak A
Rak B
  Duurzweefvlucht
Onmiddellijk na de 200 seconden van het rakkenvliegen begint de duurzweefvlucht.
Deze zweeftaak duurt exact 600 seconden.
Voor elke seconde dat de piloot zweeft krijgt hij een punt, de motor mag je zo vaak gebruiken als je wilt.
Echter voor iedere seconde dat de motor loopt word weer een punt afgetrokken.
De landing moet precies na 600 seconden plaatsvinden, voor elke seconde later of eerder worden er ook weer punten afgetrokken.

                                                        Doellanding

Voor de doellanding liggen er drie cirkels, een grote, een kleine, en een middelste.
de kleinste heeft een diameter van 10 meter en geeft een score van 30 punten.
De middelste cirkel is 20 meter in doorsnede, en geeft een score van 20 punten.
De grootste is 30 meter en geeft een score van 10 punten.
In het geval van een landing buiten de cirkels, krijgt men geen punten voor de landing.
en wie meer als 630 seconden vliegt krijgt helemaal geen punten, ongeacht waar je land.
Nu ik een beetje verteld hebt waar het bij F5B vliegen om gaat begint hieronder een kort verslagje van deze leuke dag.

                                 De  wedstrijddag        

Zaterdag was het dan zover voor de tweede keer dit jaar was er een F5B wedstrijd op ons veld.
Deze dag moest op zeer korte termijn geregeld zien te worden omdat op het laatste moment de eerste wedstrijdlocatie afhaakte.
Omdat wij in onze vereniging ook een F5B wedstrijdvlieger hebben was dit natuurlijk een leuke en mooie gelegenheid om hem daar bij te helpen.  
Voor onze club een kleine moeite en voor de wedstrijdvliegers een groot plezier.
Voor s'morgens hadden we voor koffie met gebak gezorgd, en s'middags voor wat fris met wat nootjes en chips.
   
  Rakken vliegen
  Wedstrijdleiding
Duurvlucht
Doellanding


De dag begon om 10:00 met de opbouw van de tenten, rakken elektronische apparatuur, enz.
toen dit alles klaar stond konden om 10:45 de wedstrijdvliegers zich inschrijven, er waren er zo ongeer een 6 tal wedstrijdvliegers.
Deze hadden rond 11:15 de vliegers briefing, waarna om 11:30 de wedstrijd begon.


Er zouden vandaag 4 heats gevlogen worden door alle 6 de deelnemers.
Toen de leden die waren gekomen om te helpen plaats hadden genomen bij de rakken (om te kijken of de wedstrijdvliegers voorbij de rakken vlogen).
Kon de eerste heat beginnen.
Een heat duurde ongeveer 45 minuten en er werd hard tussen de rakken gevlogen om zoveel mogelijk punten te krijgen. (best spectaculair en ontzettend hard gaat zoiets)
Toen de laatste deelnemer ook zijn vliegtuig netjes had geland zat de eerste heat erop, en was het weer tijd voor een natje en een droogje.
Zo werden er die dag nog drie heats gevlogen.
En ondanks dat Ronald van Ham ons lid vond dat hij het niet zo goed gedaan had was hij toch nog heel knap tweede geworden.

Share by: